Kurban Bayramı dolayısıyla 14.06.2024 Cuma günü saat 15:30 ve sonrasında vermiş olduğunuz siparişler 24.06.2024 tarihinde sırayla kargoya verilecektir. İyi bayramlar dileriz.

Teknolojik Cihaz Desteği

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Desteğinden Faydalanma Şartları

1-25 Ekim 2023 tarihinde yapılan Resmi Gazete açıklamasıyla birlikte yükseköğretim öğrencileri 9.500 TL altındaki telefonbilgisayar ve tabletleri vergi iadesi ile birlikte bir defa olmak şartıyla alabilecektir.1 Kasım itibariyle alınan telefon, bilgisayar ve tabletler süreç dahilindedir. 1 Kasım 2023 tarihinden önce satın alınan cihazlar 9.500 TL altında olsa bile Resmi Gazete açıklamasına göre sürece dahil değildir.
2-Kampanyadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve cihaz satın alma tarihi itibariyla 26 yaşından gün almamış Yükseköğretim öğrencileri faydalanabilir. (Yükseköğretim: önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimlerini kapsar.) Açıköğretim öğrencileri faydalanamaz.
3-Vergiler dahil nihai satış fiyatının 9.500 TL altındaki teknolojik cihazlar içinde telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar kapsam içerisinde değerlendirilir.   Alınan her bir cihaz için ayrı ayrı 5.500 TL desteği yapılmayacak; toplam destek tutarı 5.500 TL olarak yapılacaktır. Örnek olarak 9.499 TL değerinde bir telefon aldınız, vergi tutarı olan %44,4 üzerinden yaklaşık 4.218 TL vergi iadesi hakkı kazanırsınız. Aynı şekilde 9.499 TL değerinde bir tablet de alırsanız, vergi tutarı olan %16,7'si ile birlikte 1586 TL vergi iadesi hakkı kazanırsınız. Toplam vergi iade tutarı 5.804 olacağından toplam tutar 5.500 TL olacak şekilde vergi iadesi yapılacaktır.
4-Vergi iadesi süreci Pozitif Teknoloji Tic.Ltd.Şti. üzerinden yapılmayacaktır; satın alınan cihazın faturası ile birlikte gsbbiz.gsb.gov.tr sitesinden satın alım yapan öğrenciler e-devlet şifresi ile giriş yapılarak vergi iade süreci başlatmalıdır.
5-Satın alınan ürünün faturası başvuru yapacak öğrencinin ad ve soyadına olmalıdır. Telefon için MAC ve IMEI ve varsa 2. IMEI bilgisi, satıcı VKN/TCKN, fatura no/ettn, fatura tarihi olmalıdır. Başvuru yapan öğrencinin telefon numarası kendi üstüne kayıtlı olmalı; annesi/babası dahil olmak üzere başka biri üzerine kayıtlı olan telefon numaraları ile başvuru yapılamaz.
6-Her faturada yalnız 1 cihaz bulunmalıdır. Örnekte verildiği gibi bir telefon bir tablet alındıysa tek seferde alınmamalı; 2 ayrı alışveriş olarak süreç tamamlanmalıdır. Bu durumda, 2 ayrı fatura ile 2 ayrı başvuru yapmanız gerekir. Bu faturalarda ek olarak satın alınmış olan şarj aleti, telefon kılıfı ayrı ürünler olmamalıdır.
 
7-Başvurunun kabul edilmesi üzerine teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılır ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.Satın alınan cihazların en az 2 yıl kullanım zorunluluğu vardır. 2 Yıl boyunca satış işlemi gerçekleştirilememektedir.
 
8-İkinci el, outlet vb.cihazlar kampanya dahilinde değildir.
 
Yapılan resmi açıklamada 9.500 TL altındaki tüm telefon, bilgisayar ve tabletler kampanya dahilindedir. www.pt.com.trilgili yönlendirmedeki cihazları sınırlı stok sayıları ile kampanya dahilindedir.Satın alınan cihazın iade süreçleri Pozitif Teknoloji’nin iade süreçleri ile devam etmektedir. Başvuru hemen yapılsa da vergi iadeleri yasal iade süreleri bitince başlayacaktır.
Başka kampanyalarla birleştirilemez. Pozitif Teknoloji, kampanyalar sırasında oluşabilecek öngörülemeyen değişiklikler nedeniyle ürün, fiyat değişimi yapma ve kampanyayı sona erdirme hakkını saklı tutar. Yazılım ve yazım hatalarından Pozitif Teknoloji Ltd.Şti.sorumlu değildir.Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması gerekmektedir.Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir
Teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları
(1)Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar kapsamında teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyenlerin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması,
c) Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması,
ç) Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazı ile mobil telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500,00 Türk lirasından az olması,
d) Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması,
e) Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması,
f) Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının satın alan öğrenciye ait olması,
g) Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması,
ğ) Elektronik ortamda düzenlenen faturanın ilgili bölümlerine satın alınan cihazın Bakanlık tarafından talep edilen bilgilerinin yazılmış olması,
h) Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün olmaması,
şartlarını birlikte sağlaması gerekir.
Teknolojik cihaz desteğine başvuru ve değerlendirme
(1) Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.
(2) Kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda;
a) Kimlik bilgilerinin,
b) Fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının,
c) Kendi adına kayıtlı telefon numarasının,
ç) IBAN numarasının,
d) Mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının,
e) Bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin,
sisteme girilmesi zorunludur. Cihazın faturasında yer alan elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI) esas alınarak fatura tarihinden önce kullanılıp kullanılmadığı Mobil Cihaz Kayıt Sisteminden teknik imkanlar dahilinde kontrol edilir. Verilecek desteğe ilişkin ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sistemleri üzerinden elde edilir.
(3) Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.
(4) Başvurunun kabulü halinde; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde tanımlanır.
(5) Başvurunun kabul edilmesi üzerine mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılır ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.
(6) Aynı tip teknolojik cihaz için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir. Farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür. Satın alınan cihazlar için teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500,00 Türk lirasını geçemez.
(7) Teknolojik cihaz desteği işlemleri, fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir.
 
Teknolojik cihaz desteğine ilişkin diğer hususlar
(1) Teknolojik cihaz desteği kapsamında edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır. Bakanlık tarafından başvuruya konu elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların IMEI bilgisi veya bilgileri sadece destekten yararlanan adına kayıtlı hatlar ile kullanılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-13.htm

https://gsbbiz.gsb.gov.tr/page/teknolojiDestek/tabletbilgisayarBasvuru/

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231025-4.pdf

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır

Çerez Kullanımı

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi
bir şekilde sunulması için mevzuata uygun
bir şekilde toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak
için Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.